Βαμμένο χάλυβα η γέφυρα

Προδιαγραφές 1 τύπου Bailey Συνέλευσης εθνική οδό γέφυρας 2 αποστολή μηχανικούς να οδηγός 3 εργοστάσιο εξαγωγή άμεσα 4 χρήση ανειδίκευτης εργασίας να στήσει γέφυρα Bailey δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία ή βαρύ εξοπλισμό για την κατασκευή, τα στοιχεία της γέφυρας είναι αρκετά μικρό για να μεταφερθούν σε, και η γέφυρα είναι ισχυρό...

Λεπτομέρειες προϊόντος

Προδιαγραφές
1 τύπου Bailey Συνέλευσης εθνική οδό γέφυρας
2 μηχανικοί αποστολή να καθοδηγήσει
3 Εργοστάσιο άμεση εξαγωγή
4 Χρησιμοποιήστε ανειδίκευτη εργασία να ανεγείρει

Η γέφυρα Bailey δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία ή βαρύ εξοπλισμό για την κατασκευή, τα στοιχεία της γέφυρας είναι αρκετά μικρό για να μεταφερθούν και η γέφυρα είναι αρκετά ισχυρή για να μεταφέρουν. Είναι θεωρείται ένα μεγάλο παράδειγμα της στρατιωτικής εφαρμοσμένης μηχανικής.
Η γέφυρα Bailey δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία ή βαρύ εξοπλισμό για την κατασκευή, τα στοιχεία της γέφυρας είναι αρκετά μικρό για να μεταφερθούν και η γέφυρα είναι αρκετά ισχυρή για να μεταφέρουν. Είναι θεωρείται ένα μεγάλο παράδειγμα της στρατιωτικής εφαρμοσμένης μηχανικής.

Μεγίστου φορτίου κατασκευή πίνακα---Επιπλέον Single Lane (W = 4200 mm)
SPAN-ft HS-15 HS-20 HS-25
30 SS SS SS
40 SS SS SS
50 SS SS SS
60 SS SS SS
70 SS SS ΜΤΑ
80 SS ΜΤΑ ΜΤΑ
90 ΜΤΑ ΜΤΑ ΜΤΑ
100 ΜΤΑ ΜΤΑ ΜΤΑ
110 ΜΤΑ ΜΤΑ DS
120 ΜΤΑ DS DSR1
130 DS DSR1 DSR2H
140 DSR1 DSR2H DSR3H
150 TSTSR2 DSR2H DSR4H
160 DSR2H DSR2H TSR2
170 TSR2 TSR2 TSR3
180 TSR2 TSR3 TSR3H
190 TSR3H TSR3 QSR4
200 QSR4 TSR3QSR3 QSR4
Μεγίστου φορτίου κατασκευή πίνακα---Διπλή λωρίδα (W = 7350 χιλ.)
SPAN-ft HS-15 HS-20 HS-25
30 SS SS SS
40 SS SS SS
50 SS SS ΜΤΑ
60 SS ΜΤΑ ΜΤΑ
70 ΜΤΑ ΜΤΑ DS
80 ΜΤΑ DS DSR1
90 SSRH DSR1 DSR2H
100 DSR1 DSR2H TSR2
110 DSR1 DSR2 QS
120 TS DSR2H TSR2
130 DSR2H TSR2 TSR3
140 TSR2 TSR3 TSR3H
150 TSR3H TSR3H QSR4
160 QSR4 QSR4 QSR4
170 QSR4 QSR4
180 QSR4
1. SS δείχνει ένα εύρος μία βαθμίδα? DS δείχνει δύο σειρές μία βαθμίδα? TS δείχνει τρεις σειρές μια βαθμίδα? DD δείχνει δύο φάσμα δύο βαθμίδες κλπ.
2. αν R ακολουθεί SS, DS, DD, κτλ, σημαίνει ενίσχυση τύπου και R1 σημαίνει μόνο ένα φάσμα ενισχυμένο, R2 σημαίνει δύο σειρές ενισχυμένο κλπ.
Εξεταστική