Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Βασική περιγραφή πλατφόρμας Πλαίσιο πύλης

Nov 02, 2017

Με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας Enterprise Portal, το Enterprise Portal εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στις επιχειρήσεις. Το Enterprise Portal μπορεί να παρέχει στις επιχειρήσεις μια ενιαία πρόσβαση στους πόρους πληροφόρησης των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών, των πρακτόρων και άλλων επιχειρήσεων που σχετίζονται στενά με την επιβίωση και την ανάπτυξη του προσωπικού. Πλαίσιο

Οι Enterprise Portals μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν επιχειρηματικές πληροφορίες, επιχειρηματικές εφαρμογές και κοινότητες. Το επιχειρηματικό σύστημα παρέχει πολλά δεδομένα, αλλά για το προσωπικό διαφορετικών θέσεων, τείνουν να επικεντρωθούν μόνο σε μερικές από τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς.Πορτογαλικό πλαίσιο

Αντιμετωπίζοντας έναν μεγάλο αριθμό δεδομένων, η εξαγωγή πληροφοριών του χρήστη αντιμετωπίζει προκλήσεις. Αυτό που χρειάζονται οι χρήστες είναι πληροφορίες, όχι δεδομένα. Ο όγκος αποδέσμευσης πληροφοριών για κάθε επιχειρηματικό σύστημα αυξάνεται σταδιακά και είναι μεγάλη δυσκολία για την απόκτηση πληροφοριών από το προσωπικό της επιχείρησης για να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα δημοσίευσης πληροφοριών.Πορτογαλικό πλαίσιο

Πλαίσιο λειτουργίας πλατφόρμα ίδρυμα: Enterprise Portal είναι να υποστηρίξει την κύρια επιχειρηματική εφαρμογή της εταιρείας της ενιαίας πλατφόρμας προβολής και τη λειτουργία της βασικής πλατφόρμας, η λειτουργία περιλαμβάνει το σύστημα Enterprise Portal, το θεμέλιο της ανάπτυξης της πλατφόρμας εφαρμογής Enterprise Portal και εγγύηση. Περιλαμβάνει: τη σελίδα πύλης του μοναδικού σημείου σύνδεσης, προσαρμογή απαιτήσεων, πρόσβαση πολλαπλών εφαρμογών, συντήρηση σελίδας.Πορτογαλικό πλαίσιο

Βασική εφαρμογή: Είναι η πιο σημαντική εφαρμογή περιεχομένου και συντήρησης στην Enterprise Portal, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών της εμφάνισης λειτουργίας αναζήτησης και της διαχείρισης περιεχομένου σελίδας. Επιχειρησιακή εφαρμογή: Χρησιμοποιείται στο σύστημα Enterprise Portal για τη διαχείριση επιχειρηματικών υποθέσεων και επιχειρησιακών εφαρμογών, έχει επεκτασιμότητα, κάνει την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην πρόσβαση στο σύστημα Enterprise Portal και συνειδητοποιεί τη λειτουργία της επεξεργασίας των επιχειρήσεων, πρόσβαση, ενσωμάτωση εφαρμογών και άλλες λειτουργίες.Πορτογαλικό πλαίσιο

"Πλαίσιο βασική λειτουργία πλατφόρμας" και "Βασική εφαρμογή" αποτελούν τα θεμέλια του συστήματος Enterprise Portal, να γίνει η επιχειρηματική και διαχειριστική πληροφορία ενιαία κεντρική επεξεργασία και παρουσίαση της βασικής πλατφόρμας, και επιχειρηματικές εφαρμογές είναι κυρίως για την επίτευξη του συστήματος Enterprise Portal κατασκευή του κύριου περιεχομένου .Portal Frame