Σπίτι > Γνώση > Περιεχόμενο

Γέφυρα διαστολής και συστολής προβλήματα

Jul 23, 2015

Οφείλεται σε αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, χάλυβα καλώδιο θήκη για διαστολή και συστολή του φαινομένου. Γέφυρα εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος και μέγιστη θερμοκρασία 40 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία είναι-20 βαθμούς, η μέγιστη συρρίκνωση των σχαρών καλωδίων αξιολογούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Δ t = x1000mm 11.2 x 10-6x60deg (μοίρες)

Εν κατακλείδι:

Θερμοκρασία 60 ℃, δ ι = 0.672 mm/m

Όταν η θερμοκρασία είναι 50 c, δ ι = 0,560 mm/m

Όταν η θερμοκρασία είναι 40 c, δ ι = 0.448 mm/m

Ευθύγραμμα τμήματα σε Σχάρες καλωδίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των αρμών διαστολής, επέκτασης κοινή διάκενο συστάσεις τον ακόλουθο καθορισμό:

Όταν η θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς 50m?

Όταν η θερμοκρασία είναι 50 c για 40m?

Όταν η θερμοκρασία 60 ℃, 40m.