Σπίτι > Γνώση > Περιεχόμενο

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής καλωδιακής υποστήριξης

Jul 23, 2015

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η ανέγερση της χρησιμότητας και βιομηχανικού καλώδια είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό καλώδιο αγκύλες, μέταλλο Stents είναι συνήθως χάλυβα ή αλουμίνιο κράμα έλασης στην επιθυμητή σχήματα μετά και διαμορφώνεται με συγκόλληση ή συνδετήρες για τη Συνέλευση. Επιτροπή μετάλλων βραχίονα μεγάλη, ενέργεια της διεργασίας παραγωγής και διαδικασία περισσότερο, και μακρύ κύκλο, σε πολλές συνθήκες κακό περιβάλλον Xia, για παράδειγμα του μετρό, και της σήραγγας, και χημική επιχείρηση και περισσότερη βροχή που βραχεί ή κατά μήκος θάλασσα αλάτι ομίχλης, περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας μεταλλικό στήριγμα πολύ εύκολο σκουριά, εγκαταστάσεις συντήρησης κόστος υψηλό, χρησιμοποιώντας επίσης πιο σύντομο σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαδικασιών δύναμη, για όλα τα μεταλλικά επαγγελματίες υποστήριγμα σε ρόλο αγρόκτημα Xia εύκολη ζωή παράγονται πτώση ρεύματος και τάσης , έτσι πρέπει να απαιτήσεις μεταλλικό βραχίονα ακόμη στο δίκτυο γείωσης, αυτό σημαντικά αυξημένη μηχανική ένταση και μηχανική κύκλου.

Σε VCI προστασία από διάβρωση, αν και το εξωτερικό βαμμένο ή ζεστό γαλβανισμένο επίστρωμα τεχνολογία, αλλά ακόμα δεν είναι ουσιαστικά να λύσει το πρόβλημα της διάβρωσης, σοβαρά που επηρεάζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις επικοινωνίας.